Livsmedelshantering - omklassning

LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter om en befintlig livsmedelsverksamhet i Järfälla kommun!

 

Här lämnar du uppgifter om en befintlig livsmedelsverksamhet. Miljö- och bygglovsnämnden (nämnden) behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell. Du behöver e-legitimation för att logga in i tjänsten. 

Om verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det. Det är också bra om du har uppgifter om antal sysselsatta/årsarbetskrafter eller produktionsvolym tillgängliga vid ifyllandet av e-tjänsten.

E-tjänsten  består av dessa delar: aktör, anläggningsinformation, riskomklassningsuppgifter, eventuell preliminär riskklassning samt övrig information.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E- legitimation