Bidrag för kulturprojekt - Ansökan för år 2021

LÄS MER

Vi i Järfälla brinner för kulturlivet och vill att alla ska ha möjlighet att bidra till kulturverksamheten. Därför delar vi ut bidrag löpande till projekt som anordnas av föreningar.

Vi ser gärna att projekten stödjer Järfällaföreningarnas barn- och ungdomsverksamhet

Var med och berika Järfällas kulturliv!

När du skickat in din ansökan får du en kvittens till den e-post du har uppgett som kontakt. 

 

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • 1. Registrerad i Järfälla Kommuns föreningsregister
  • 2. Föreningsuppgifter (Organisationsnummer, namn på ordförande, kassör, sekreterare)
  • 3. Föreningens kontouppgifter
  • 4. Projektet: barns deltagande, beräknat antal besökande, beräknade intäkter/kostnader
  • 5. Redovisning av eventuellt föregående års bidrag

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa