Ändra skatteavdrag

Denna e-tjänst kräver inloggning.
LÄS MER

Här kan du meddela löneenheten om ändrad skatt. Det kan vara att du har fått ett jämkningsbeslut (vilket du måste bifoga), att du frivilligt vill att det dras mer skatt från din lön eller att du vill ta bort tidigare anmäld ändring av skatt och vill återgå till det som Skatteverket uppger ska dras. Uppgifter om skatteavdrag kan inte tas emot via telefon utan anmälan om ändring av skatt sker endast via denna e-tjänst.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Vid lägre skatt behöver du bifoga ett beslut från Skatteverket om preliminär A-skatt. För högre skatt krävs inget beslut.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa