Sök En snabb slant

LÄS MER

En snabb slant är ett bidrag som ska uppmuntra unga människors engagemang inom kultur, idrott, fritid och demokratiutveckling. En snabb slant kan ge dig möjlighet att förverkliga dina idéer och projekt, till exempel att anordna en rockkonsert, fotoutställning, filmafton, poesi-battle, skogssafari, innebandyturnering eller en demokratigala. Projektet ska äga rum i Järfälla. 

Vad får man söka till?

 • Stödet kan till exempel gå till evenemang, utvecklingsidéer eller projekt av olika slag inom verksamhetsområdena kultur, idrott, fritid och demokratiutveckling.
 • Det du söker pengar till ska ske utanför skoltid.
 • För att få stöd ska det du vill göra och utveckla vara bra för andra Järfällabor.
 • Det du söker pengar till ska genomföras i Järfälla.
 • Det högsta beloppet du kan få är 10 000 kr. Totalt finns det 50 000 kr i potten.
 • Stödet måste sökas senast en månad innan ditt projekt ska äga rum.

Vad får man inte söka till?

 • Projekt som initierats eller som drivs av någon annan än den sökande.
 • Projekt som inte innehåller någon form av utåtriktad aktivitet (som inte är till för andra).
 • Projekt som är del av skolarbete.
 • Sådant som redan är ordinarie verksamhet av något slag.
 • Projekt som äger rum där alkohol serveras eller där andra droger är tillåtna.
 • Projekt som har en uppmuntrande attityd till våld, eller bruk av tobak, alkohol eller andra droger.
 • Projekt som uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
 • Projekt som strider mot mänskliga rättigheter och demokratiska grundvärderingar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Att du eller din vårdnadshavare är skriven i Järfälla kommun
 • Att du som söker är privatperson
 • Att du är mellan 13 och 20 år
 • Bankkontouppgifter (för eventuell utbetalning)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa