E-tjänst för anmälan av delade mat- och/eller restavfallskärl

Denna e-tjänst kräver inloggning.
LÄS MER

Här kan du anmäla att du vill dela mat- och/eller restavfallskärl med en eller två grannar. Du som gör anmälan blir ansvarig. Din grannes/dina grannars kärl kommer att hämtas upp under september - november. Ni delar sedan på det kärl som står på din tomt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • kontakt- och personuppgifter
  • kundnummer
  • personnummer, adress och kundnummer till granne/grannar som du skall dela kärl med

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa