Bergvärmepump - anmälan av installation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla installation av bergvärmepump (värmepumpsanläggning). E-tjänstens innehåll är anpassat till både borrare/installatör och till den sökande.

 

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Du kan själv välja hur du vill använda e-tjänsten, välj mellan följande två alternativ: 

► Överlåt ärende (borrfirma och den sökande fyller i olika delar): Borrfirman påbörjar e-tjänsten och sen skickas en länk till den sökande via e-post/mobil, för att den sökande ska kunna slutföra e-ärendet. Den del som kräver fackkunskaper är riktad till borrfirman. Den sökande fyller i det som återstår och kan godkänna och skicka in ärendet. Båda parterna loggar in med BankID.

► Överlåt inte ärende (den sökande fyller i allt): Den sökande loggar in med BankID och fyller i allt i e-tjänsten - det rekommenderas att den sökande får detaljerad hjälp från en certifierad borrfirma.

 

Vad behövs för att kunna skicka in en anmälan via e-tjänsten? 

Om nedanstående påståenden stämmer för dig, så kan du använda dig av e-tjänsten:

  • Hela borrhålet (/alla borrhålen) kommer att vara placerat inom min fastighetsgräns.
  • Min anmälan rör endast en fastighet.

Om du inte kan anmäla via e-tjänsten finns möjlighet att göra det via blankett. Blanketten hittar du till höger på sidan.
 

Övrig information

För kännedom: E-tjänsten kräver att du bifogar en skalenlig karta där borrhål har ritats in. Kartan kan exempelvis beställas från kommunen, den beställer du här.

Du kan behöva skicka in ett grannyttrande efter att du har skickat in din anmälan. I slutet av denna e-tjänst får du vägledning om det behövs eller inte. 


 

För mer information, se Berg­värme.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • Teknisk info om borrhål, borrare och värmepumpsanläggning
  • Skalenlig karta där borrhål har ritats in

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa