E-tjänst för val av avfallsabonnemang

Denna e-tjänst kräver inloggning.
LÄS MER

Här kan du välja att ändra ditt  avfallsabonnemang. Abonnemanget reglerar vilken storlek du har på ditt restavfallskärl samt med vilken frekvens ditt restavfallskärl kommer att tömmas.  Dina abonnemangsändringar kommer börja gälla från och med 1 oktober 2020.

Notera att ditt matavfallskärl alltid kommer att tömmas varannan vecka. 

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • kontakt- och personuppgifter
  • kundnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa