Ändra avfallsabonnemang

Denna e-tjänst kräver inloggning.
LÄS MER

Här kan du välja att ändra ditt  avfallsabonnemang. Abonnemanget reglerar vilken storlek du har på ditt restavfallskärl samt med vilken frekvens ditt restavfallskärl kommer att tömmas.  Dina abonnemangsändringar kommer börja gälla inom 2-3 veckor från att din ansökan skickats in. Ditt matavfallskärl kommer även fortsättningsvis att tömmas varannan vecka. 

Vid byte av kärlstorlek under befintligt abonnemang, debiteras du 145 kr på kommande faktura.

Notera att det endast är du som står som fakturamottagare som kan ändra abonnemanget. Du kan se på din avfallsfaktura vem i hushållet som abonnemanget står på. 

Du som är företrädare för en förening eller av annan anledning inte får en personlig avfallsfaktura, behöver kontakta Servicecenter för hjälp med att ändra befintligt abonnemang.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • kontakt- och personuppgifter
  • kundnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa