Beställa extra restavfallskärl

Denna e-tjänst kräver inloggning.
LÄS MER

Du som har ett avfallsabonnemang med tömning varannan vecka, har möjlighet att beställa ett extra restavfallskärl om befintligt avfallskärl inte räcker till. Ditt extra kärl kommer att tömmas på ordinarie hämtningsdag.

Notera att det endast är du som står som fakturamottagare som kan ändra abonnemanget. Du kan se på din avfallsfaktura vem i hushållet som abonnemanget står på. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • kontakt- och personuppgifter
  • kundnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa