Adress - anmälan av flytt

LÄS MER

När du flyttar till en ny adress ska du göra en flyttanmälan hos Skatteverket.

Du kan göra din anmälan redan innan du flyttat och senast en vecka efter att du har flyttat för att den nya adressen ska gälla från inflyttningsdagen. Om du anmäler senare än en vecka efter flytten gäller din nya adress från den dag anmälan kom in till Skatteverket.

För mer information, se Skatteverkets hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Skatteverket
0771 567 567
www.skatteverket.se/