Hygienisk verksamhet - anmälan

LÄS MER

Om du ska driva verksamhet med fotvård, öronhåltagning, piercing, tatuering, microneedling, micoblading, rakning med kniv, akupunktur eller annan behandling där huden penetreras och risk för blodsmitta eller annan smitta finns, ska du anmäla det till oss.  Det är viktigt att din anmälan är komplett för att underlätta vår bedömning och förkorta handläggningstiden. Om du inte anmäler din verksamhet riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

Obs! Ändring av befintlig verksamhet kan innebära att en ny anmälan behöver göras. Kontakta därför miljö- och bygglovsnämnden i god tid innan.

 

För mer information, se Ska du starta hygienisk verksamhet?.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • Planritning som visar lokalens utformning med rumsfördelning/användningssätt och inredning
  • Skriftligt egenkontrollprogram med verksamhetsbeskrivning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa