Bostad - anmälan av störning

LÄS MER

Inomhusmiljön har stor betydelse för hur vi mår och det är därför viktigt att brister i inomhusmiljön utreds och åtgärdas. I de flesta fall är det fastighetsägaren som är ansvarig för att utreda och åtgärda. Det kan till exempel vara fukt, temperatur, buller eller bristfällig ventilation. Om du upplever problem med inomhusmiljön ska du kontakta din fastighetsägare först. Om du bor i en bostadsrättsförening kontaktar du föreningens styrelse. Om du inte får hjälp vid kontakt med fastighetsägaren kan du göra en anmälan via denna blankett.

För att vi ska kunna handlägga ditt klagomål behöver den störning du upplever vara pågående eller återkommande. Vi handlägger inte klagomål som gäller störningar som har pågått tidigare men upphört. Vi handlägger inte heller klagomål i bostaden om du är villa-ägare, då är det du som är fastighetsägare och inomhusmiljön är ditt ansvar, det gäller även skadedjur. Vid förekomst av skadedjur i bostadsrätt eller hyresrätt ska fastighetsägaren kontaktas. De flesta fastighetsägare har avtal med en skadedjursfirma.

 

För mer information, se Störning i inomhusmiljö.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se