Solarium - anmälan

LÄS MER

I enlighet med strålskyddslagen måste alla solarium anmälas. Avgift tas ut enligt gällande taxa för kommunens verk­samhet inom strålskyddslagens (2018:396) område.

Tillsammans med blanketten till höger behöver du skicka in:

  • Planritning som visar lokalens utformning med rumsfördelning/använd­ningssätt och inredning
  • Ventilationsprotokoll med tillufts- och från­luftsflöden angivna totalt, samt för respektive rum
  • Skriftligt egenkontroll­program med verksam­hets­beskrivning
  • Solarietillverkarens intyg om att solarierna överens­stämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010

 

För mer information, se Solarium.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se