Förskola och skola - anmälan av start av fristående enhet

LÄS MER

Innan du startar en skola eller förskola ska du göra en an­mälan till kommunen.  Detsamma gäller vid byte av lokaler eller utbyggnad.

Anmälan ska inkomma senast sex veckor innan verksamheten startar. Utöver an­mälnings­blankett ska du besvara en enkät om egenkontroll. Om anmälan görs redan på projekterings­stadiet är det lättare för verksamheten att beakta synpunkter som kan komma fram.

En avgift tas ut för att hand­lägga anmälan samt senare även för tillsyn av verk­sam­heten. Syftet med avgiften är att finansiera kommunens tillsynsarbete och att de som bedriver verksamhet där tillsyn behövs, ska stå för kostnaden som följer.

 

För mer information, se Starta förskola eller skola.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se