Sommarjobb för ungdomar - ansökan

LÄS MER

Järfälla kommun erbjuder sommarjobb som ger dig erfarenhet inför framtiden. Du som är skriven i Järfälla och som under året fyller 16-18 år, eller är 19 år och studerar på gymnasiet är välkommen att söka.

Riktlinjer sommarjobb

  • Fullständig ansökan med korrekt CV ska vara inkommen vid ansökningstillfället.
  • Sökande ska ha sökt minst ett jobb hos en annan arbetsgivare. Fullständig ansökan för sommarjobb behöver innehålla ett dokument eller bekräftelse på att du har sökt ett jobb hos en annan arbetsgivare.
  • Ansökningar kommer att beviljas i den ordning de inkommit (det vill säga först till kvarn).
  • Beviljat sommarjobb omfattar tre veckor med 30 arbetstimmar per vecka.
  • Sommarjobb erbjuds inom Järfälla kommuns egna verksamheter samt inom ideella föreningar som är politiskt och religiöst obundna. Exempel kan vara jobb inom fastighetsskötsel, målning, utemiljöarbete och trädgårdsarbete.

 

För mer information, se Sommarjobb.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kompetensnämnden
kompetensnamnden@jarfalla.se