Vägledningssamtal - bokning

LÄS MER

Har du funderingar kring studier, yrken eller framtida möjligheter? Genom VUX vägledningssamtal finns det möjlighet för dig att få studie- och yrkesvägledning, antingen på egen hand eller genom bokning av individuellt möte.

 

För mer information, se Studie- och yrkesvägledning i Järfälla.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kompetensnämnden
kompetensnamnden@jarfalla.se