Ansökan att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Denna e-tjänst kräver inloggning.
LÄS MER

I följande tjänst ansöker ni om godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Det går att spara ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle vid behov. Till höger anges de obligatoriska dokument som behöver skickas in för att ansökan ska kunna behandlas.

I ansökan behöver ni beskriva hur ni har tänkt att uppfylla kriterierna istället för vad som ska uppfyllas.

För mer information om själva ansökningsprocessen, klicka här!

 

Det går att komplettera ansökan med de kompletterande bilagor ni inte kan tillhandahålla just nu.
För att återuppta ärendet loggar ni in på https://e-tjanster.jarfalla.se/minasidor
Ni kan komplettera ansökan efter den skickats in genom att gå in på "Mina sidor", välj ärendet, klicka på fliken "meddelanden" och "nytt meddelande"

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID eller e-legitimation
  • Registerbevis från Bankgirocentralen
  • Registerbevis från Bolagsverket, Skatteverket eller Länsstyrelsen
  • Registerutdrag ur belastningsregistret gällande huvudman
  • Verksamhetsplan
  • Översiktlig budgetkalkyl

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa