Beställning av kartor och mätjobb

LÄS MER

Här kan du beställa olika kartor och mätjobb. Kartor levereras normalt till din epost.

Baskartan kan du betala direkt via vår kortbetalningslösning via företaget PayEx. För vidare information om PayEx klicka här

Du kan beställa följande kartor:

 • Utdrag ur baskarta i PDF-format med Onlinebetalning (behövs för ansökan om bergvärme, men även för de flesta typer av bygglovsärenden).
 • Utdrag ur baskarta i PDF-format fakturabetalning (behövs för ansökan om bergvärme, men även för de flesta typer av bygglovsärenden).
 • Utdrag ur baskarta DWG format: från 1440 kr per hektar + moms
 • Nybyggnadskarta, förenklad eller komplett (för dig som t.ex. ska bygga ett helt nytt hus).

Priser kartor:

 • Utdrag ur baskarta: 400 kr + moms (kommer som A4/A3 i pdf-format)
 • Utdrag ur baskarta DWG format: från 1440 kr per hektar + moms
 • Komplett nybyggnadskarta från 7000 kr, baserat på areal (ej momsbelagt)
 • Förenklad nybyggnadskarta från 5000 kr, baserat på areal  (ej momsbelagt)

Du kan beställa följande mätjobb:

 • Utstakning (innan du bygger, kallas även utsättning).
 • Lägeskontroll (när du har byggt).
 • Anvisning av gräns (om du vill veta var din tomtgräns går).

Priser mätjobb (minsta debiterbara tid är 1 timme):

 • Utstakning: 1250 kr + moms per timme, i genomsnitt tar det 4 timmar inklusive administration och ett platsbesök. Hör av dig för fast ett pris.
 • Lägeskontroll: 1250 kr + moms per timme, i genomsnitt tar det 2 timmar inklusive administration och ett platsbesök. Hör av dig för fast ett pris.
 • Paketpris för dig som behöver både utstakning och lägeskontroll för exempelvis en normal villa (ca 150 kvm): 6000 kr + moms. Då ingår även grovutsättning.
 • Anvisning av gräns: 1250 kr + moms per timme. I genomsnitt tar det 1,5 timme inklusive administration och ett platsbesök.

Om du är osäker på vilken typ av karta eller mätjobb du behöver, kontakta Servicecenter.

Du hittar din fastighetsbeteckning på Lantmäteriets hemsida.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

 • Ha din fastighetsbeteckning tillgänglig.
 • Kreditkortet för direktbetalning av baskarta.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa