Bergvärmepump - grannyttrande

LÄS MER

När din granne har fyllt i grannyttrandet (se blankett) kan du skicka in det ifyllda grannyttrandet här genom att ta ett foto på grannyttrandet med din mobiltelefon (eller scanna det) och ladda sedan upp filen/filerna i e-tjänsten. Tryck sedan på skicka in. Klart!

Om du inte vill använda e-tjänsten är det också möjligt att posta grannyttrandet som blankett (aktuell postadressen hittar du i blanketten). Du hämtar blanketten genom blå knapp till höger.

För kännedom

Observera att innan du skickar in ett grannyttrande behöver du först alltså ha gjort en anmälan via e-tjänsten Bergvärmepump - anmälan om installation. Alla berörda grannar ska få ta del av din anmälan och karta (med borrhålets placering) för att ges möjlighet att yttra sig över din planerade installation. 

Din anmälan/karta förmedlas till dina grannar på valfritt sätt, t.ex. via e-post eller utskrift. Tips 1: När du så önskar kan du ladda ner och få tillgång till inskickad anmälan och karta genom att gå in på Mina sidor (kräver BankID), se uppe på sidan till vänster. Tips 2: När anmälan är gjord erbjuds du att spara den som fil på din dator/enhet. 

Vilka grannar har rätt att fylla i grannyttrandet?

Alla grannar vars fastighet ligger inom en radie om 20 meter från det tänkta borrhålet ska få tillfälle att lämna synpunkter på placeringen av borrhålet. Om du är osäker på vilka avstånd som gäller för dig kan du exempelvis fråga din borrare/installatör eller Järfälla kommuns servicecenter. 

 

För mer information, se Bergvärme.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • En ifylld grannyttrandeblankett

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa