Vatten & avlopp - min vattenavläsningshistorik

LÄS MER

Här kan du se avläsningshistoriken för vattenmätaren hos dig.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska.namnden@jarfalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kundnummer