Ekonomiskt bistånd - återansökan om försörjningsstöd

LÄS MER

Här kan du lämna en återansökan om försörjningsstöd.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se