Aktiv mobilitetsfond - inlämning av förslag

LÄS MER

Nu kan du som bor i Barkarby/Skälby, eller som på annat sätt har koppling till området, lämna in förslag på åtgärder som bidrar till en aktiv och hälsofrämjande miljö. Projektet ”Aktiv mobilitetsfond” syftar till att få fler att röra på sig – både till vardags och på fritiden.

Du får lämna in så många förslag du vill bara de handlar om en förbättring av den fysiska miljön, för att motivera till ökad rörelse genom exempelvis gång och cykel. Åtgärderna ska även kunna genomföras på offentlig plats, så att de gynnar så många av Barkarby/Skälbys invånare som möjligt! Vi kommer gå genom alla inlämnade förslag för att se att de uppfyller samtliga kriterier, men tveka inte om du är osäker utan lämna hellre in ett förslag för mycket så sköter vi utvärderingen. Mellan 23 maj och 5 juni kommer ni invånare få rösta på de förslag som tagits fram och under hösten 2022 kommer de vinnande förslagen genomföras av Järfälla kommun. Projektet har en budget på 500 000 kr som ska fördelas på minst två förslag. Respektive förslag får därmed kosta max 250 000 kr.

Tillsammans kan vi skapa en närmiljö i Barkarby/Skälby som bidrar till ökat välmående, samtidigt som vi kan minska vår klimatpåverkan och ge framtida generationer ett mer hållbart samhälle!

Sista datum för att lämna in förslag är söndag den 8 maj.

Behöver du inspiration på åtgärdsförslag som kan lämnas in? Kika här!


 

För mer information, se Aktiv mobilitetsfond.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa