Röstmottagare RRK-valet 2022 - Enkät

LÄS MER

Utvärdering av de allmänna valen 2022 för dig som tjänstgjort som röstmottagare i Järfälla kommun. Sista svarsdag 11 oktober.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelseförvaltningen
kommunstyrelsen@jarfalla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa