E-Förslag

Upprätta återbrukscentra

Status
Utreds
Röstning avslutad
2024-03-26
Antal röster
109

Beskrivning
Stimulera den cirkulära ekonomin! Upprätta kommunala återbrukscentra för ekologisk och social hållbarhet i varje kommundel, t.ex. i Barkarbystaden och Jakobsbergs centrum. I dessa återbrukscentra skulle kommunalt anställda kunna reparera prylar till subventionerade priser (givetvis bör man se till att verksamheten inte konkurrerar med befintliga reparatörer i närområdet). Besökare skulle också få möjlighet att låna verktyg och gratis använda material för att själva reparera sina prylar. Besökare skulle också kunna lämna in prylar som de inte längre behöver som andra kan hämta.