E-Förslag

Involvera järfällaborna i klimatomställningen genom informationskampanjer och medborgarmöten

Status
Utreds
Röstning avslutad
2024-04-08
Antal röster
102

Beskrivning
Vi föreslår att Järfälla kommun genomför informationskampanjer riktade till samtliga kommuninvånare om det pågående arbetet för att uppnå kommunens miljö- och klimatmål och vad vi medborgare kan göra för att bidra. Om vi ska uppnå Järfällas ambitiösa mål, måste det vara uppenbart för alla järfällabor att vi tillsammans är i färd med att inom loppet av några få år ställa om till ett ekologiskt hållbart och klimatneutralt samhälle. Vi föreslår också att kommunen organiserar medborgarmöten två gånger per år i varje kommundel. På dessa möten kan representanter informera om hur arbetet går med att hålla Järfällas koldioxidbudget, samtala med engagerade medborgare och samla in förslag från mötesdeltagarna på vad mer som kan göras för klimatomställningen i kommunen.

Sedan 2020 deltar Järfälla i projektet Viable cities tillsammans med en rad andra kommuner, myndigheter och forskningscentra. Målet med projektet är fram till 2030 ställa om till klimatneutrala och hållbara städer, vilket enligt projektbeskrivningen kräver ?samarbete mellan medborgare, politiker, företag och tjänstemän, på en nivå som aldrig skett förut?. Många fler kommuninvånare behöver känna till och delta i detta arbete för att en tillräckligt snabb omställning ska bli möjlig. Det måste vara tydligt för alla att vi just nu är i ett historiskt skede där vi tar ett gemensamt ansvar för att snabbt minska våra växthusgasutsläpp och leva inom planetens gränser.