Servering - anmälan om upphörande

LÄS MER

Här kan du anmäla upphörande av serveringstillstånd.

Fyll i anmälan och skicka den till:
Järfälla kommun
Socialförvaltningen
177 80 Järfälla

För mer information, se Serveringstillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se