Servering - ändring av ansvarig

LÄS MER

Här kan du anmäla ändring av serveringsansvarig.

Anmälningsblanketten för serveringstillstånd skickas till:
Järfälla kommun
Socialförvaltningen
177 80 Järfälla.

 

För mer information, se Serveringstillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se