Servering - ändring av personer med betydande inflytande

LÄS MER

Här kan du anmäla ändring av kretsen av PBI-personer med betydande inflytande för servering, såsom bolagsförändringar avseende styrelse, VD, bolagsmän, etc. 

Fyll i anmälan och skicka den till:
Järfälla kommun
Socialförvaltningen
177 80 Järfälla

 

För mer information, se Serveringstillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se