Tobaksvaror - anmälan om upphörande

LÄS MER

Här kan du anmäla upphörande av tobaksförsäljning för parti- och detaljhandel.

Fyll i anmälan och skicka den till:
Järfälla kommun
Socialförvaltningen
177 80 Järfälla

 

För mer information, se Försäljning av tobak.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se