Ekonomiskt bistånd - återansökan om försörjningsstöd

LÄS MER

Om du inte själv kan försörja dig och din familj - med egen inkomst eller på annat sätt - kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Ekonomiskt bistånd är ett ekonomiskt stöd för dig som har tillfälliga ekonomiska problem. 

Obs! För att använda e-tjänsten måste du ha ett pågående ekonomiskt bistånd från Järfälla kommun.

 

För mer information, se Ekonomiskt bistånd.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@jarfalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation