Livsmedelsanläggning - anmälan eller ändring

LÄS MER

Innan du startar din livsmedelsverksamhet ska den registreras hos kommunen.

Om du redan har en livsmedelsanläggning men ska byta ägare och organisationsnummer så använder du också den här tjänsten för registrering. Från och med 2024 debiteras all livsmedelskontroll livsmedelsföretagaren efter att kontrollen har utförts. Detta påverkar inte riktvärdet för den kontrolltid som fastställs som antal kontroller per fem år i samband med registreringen.

Kostnaden för registreringen är 3048 kronor som du förbinder dig att betala om du använder e-tjänsten eller skickar in blanketten. 

Om verksamheten ska godkännas i stället för att bara registreras (gäller större slakterier, charkfabriker, äggproducenter, mejerier med mera) kontakta Livsmedelsverket.

 

För mer information, se Starta och driva rest­aurang, butik eller annan livsmedelsverksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
0858028500

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
miljo.och.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppgifter om den planerade verksamheten
  • Uppgifter om företaget