Livsmedelsanläggning - anmälan eller ändring

LÄS MER

Innan du startar din livsmedelsverksamhet ska den registreras hos kommunen.

Om du redan har en livsmedelsanläggning men ska byta ägare och organisationsnummer så använder du också den här tjänsten för registrering.

Kostnaden för registreringen är 2860 kronor som du förbinder dig att betala om du använder e-tjänsten eller skickar in blanketten. Det tillkommer även en årsavgift som fastställs när registreringen är klar. Faktura skickas separat.

Om verksamheten ska godkännas i stället för att bara registreras (gäller större slakterier, charkfabriker, äggproducenter, mejerier med mera) kontakta Livsmedelsverket.

 

För mer information, se Starta och driva rest­aurang, butik eller annan livsmedelsverksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
0858028500

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
miljo.och.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppgifter om den planerade verksamheten
  • Uppgifter om företaget