Hälsoskyddsverksamhet - anmälan

LÄS MER

Om du ska starta eller ändra en befintlig hygienisk verksamhet, skola, förskola, bassängbad eller solarieverksamhet ska du anmäla det till oss. Det är viktigt att din anmälan är komplett för att underlätta vår bedömning och förkorta handläggningstiden.

 

Obs! Anmälan ska göras minst sex veckor innan du startar din verksamhet. Om du inte anmäler din verksamhet riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

 

För mer information, se 

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Planritning som visar lokalens utformning med rumsfördelning/användningssätt och inredning
  • Skriftligt egenkontrollprogram med verksamhetsbeskrivning