Bergvärmepump - anmälan av installation

LÄS MER

Här kan du anmäla installation av bergvärmepump (värmepumpsanläggning). E-tjänstens innehåll är anpassat till både borrare/installatör och till den sökande.

 

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Du kan själv välja hur du vill använda e-tjänsten, välj mellan följande två alternativ: 

► Överlåt ärende (borrfirma och den sökande fyller i olika delar): Borrfirman påbörjar e-tjänsten och sen skickas en länk till den sökande via e-post/mobil, för att den sökande ska kunna slutföra e-ärendet. Den del som kräver fackkunskaper är riktad till borrfirman. Den sökande fyller i det som återstår och kan godkänna och skicka in ärendet. Båda parterna loggar in med BankID.

► Överlåt inte ärende (den sökande fyller i allt): Den sökande loggar in med BankID och fyller i allt i e-tjänsten - det rekommenderas att den sökande får detaljerad hjälp från en certifierad borrfirma.

 

Vad behövs för att kunna skicka in en anmälan via e-tjänsten? 

Om nedanstående påståenden stämmer för dig, så kan du använda dig av e-tjänsten:

  • Hela borrhålet/alla borrhålen kommer vara placerat/placerade inom min fastighetsgräns.
  • Min anmälan rör endast en fastighet.

Om du inte kan anmäla via e-tjänsten finns möjlighet att göra det via blankett. Blanketten hittar du till höger på sidan.
 

Övrig information

  • E-tjänsten kräver att du bifogar en skalenlig karta där borrhål har ritats in. Kartan kan beställas här.
  • Du kan behöva skicka in ett grannyttrande efter att du har skickat in din anmälan. I slutet av denna e-tjänst får du vägledning om detta behövs eller inte. 


 

För mer information, se Berg­värme.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Teknisk info om borrhål, borrare och värmepumpsanläggning
  • Skalenlig karta där borrhål har ritats in