Bergvärmepump - grannhöran

LÄS MER

Alla grannar vars fastighet ligger inom en radie om 20 meter från det tänkta borrhålet (borrhålets värmecentrum) ska få tillfälle att lämna synpunkter på placeringen av borrhålet.

 

För mer information, se Anmälan av bergvärmepump

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se