Störande verksamhet - anmälan

LÄS MER

Förutsättningar för att vi ska driva ett ärende

  • Störningen ska utgöra en olägenhet som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig.
  • Du kan även anmäla brister i livsmedelshantering.
  • Du ska själv ha tagit en första kontakt med fastighetsägare eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen. Den ansvarige ska ha fått skälig tid (minst 3 veckor) för att utreda och eventuellt åtgärda problemet. Vid matförgiftning krävs inte att verksamheten kontaktas först. 
  • Du kan endast anmäla en pågående störning. Störningar som tidigare pågått men nu upphört, handläggs inte. Störningar som ännu inte inträffat men som du befarar kommer att inträffa, handläggs inte heller.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och bygglovsnämnden
Miljo.och.Bygglovsnamnden@jarfalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation