Felanmälan - anmälan om brister i offentlig miljö

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du anmäla fel eller brister i Järfällas offentliga miljö som behöver åtgärdas av kommunen. Det kan vara nedfallna träd, trasig belysning, vägskador m.m. Gäller din felanmälan återvinningsstationer? Klicka här.

I kartan nedan kan du se anmälda fel de senaste 14 dagarna. Klicka på resp. punkt för mer information.

Den gula färgen i kartan visar kommunens mark och ansvarsområde.  

 
 

 

 

Ibland finns det bättre sätt att komma i kontakt med kommunen och andra aktörer:

 

Vid nödläge med fara för person - ring 112!

Ring till servicecenter på telefon 08-580 285 00 om det är en akut situation. Om servicecenter har stängt så läser vi upp hur man kontaktar jouren för de olika verksamheterna. Ytterligare kontaktuppgifter hittar du här.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa