Skolskjuts - ansökan för elev i grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som bor i Järfälla kommun ansöka om skolskjuts för skolbarn. Skolskjuts erbjuds inte för förskolebarn. Om ni är två vårdnadshavare och endast en bor i Järfälla kommun måste ansökan göras av den vårdnadshavare som bor i kommunen. 

Utgångspunkten för rätten till kostnadsfri skolskjuts är folkbokföringsadressen. 

Färdvägens längd
Räknat mellan hemmet och den skola som ligger geografiskt närmast:
Längre än 3 km för elever i förskoleklass till åk 3.
Längre än 4 km för elever i åk 4-9.

Trafikförhållanden
Om färdvägen till skolan anses vara riskfylld kan skolskjuts beviljas hela vägen, eller en del av vägen till skolan. Bedömningen om en skolväg är riskfylld görs i samråd med en trafikplanerare eller annan person som yrkesmässigt kan bedöma färdvägen. 

Funktionsnedsättning
Vid funktionsnedsättning ska bedömning göras huruvida funktionsnedsättningen påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan. Eleven och vårdnadshavare ska lämna relevant underlag för utredningen.

Annan särskild omständighet
Här menas ex om eleven ska göra en planerad operation, dock inte vid olycksfall då vårdnadshavare ska kontakta kommunens försäkringsbolag istället. 

Mottagen i grundsärskolan (anpassad grundskola)
Vid mottagen i grundsärskolan (anpassad grundskola) ska individuell bedömning göras av elevens möjligheter att ta sig till skolan.

Obs! Notera att om du som vårdnadshavare har valt en annan skola än den som ligger geografiskt närmast din folkbokföringsadress, har du inte rätt till skolskjuts/skolkort oavsett hur långt bort skolan ligger.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa