Avfall - inrapportering av befintlig förpackningsinsamling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ska du som är involverad i avfallshanteringen i din hyresfastighet, bostadsrättsförening eller samfällighet med gemensam avfallshantering rapportera in er förpackningsinsamling till Järfälla kommun. I avfallstaxan för 2024 kommer alla flerfamiljshus få avdrag på 190 kr per lägenhet och år ifall man har en utsortering av minst 2 av följande fraktioner:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Glasförpackningar, färgat glas
  • Glasförpackningar, ofärgat glas

För att få avdraget behöver ni årligen rapportera in vilken förpackningsinsamling som ni har i er/era fastigheter. Om du inte skickar in dina uppgifter till oss, finns det en risk att avdraget för er dröjer.

Notera att delar av informationen som önskas i e-tjänsten återfinns i fakturaunderlaget från relevant avfallsaktör, såsom LL Bolagen, PreZero, Ragn-Sells, Remondis och Urbaser. Du kan även behöva ange information om företag som hyr lokaler i er fastighet. Om företagen har egna lösningar för hantering av sina förpackningar vill vi även ha denna information.


Obs! Notera att e-tjänstens avsnitt om pappersförpackningar enbart rör förpackningar och inte returpapper/tidningar.För mer information om den förändrade förpackningsinsamlingen, besök jarfalla.se/forpackningar

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Organisationsnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa