IOP - förberedelse

LÄS MER

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) är en ny samarbetsmodell mellan Järfälla kommun och ideella organisationer. Målet är att lösa komplexa samhällsutmaningar genom ett flexibelt och nära samarbete, helt utan att luta sig på de traditionella finansieringsmodellerna som bidrag eller upphandling.

I den här e-tjänsten kan du ansöka om att ingå ett IOP-samarbete med kommunen, gällande allt från ekonomiskt stöd till nyttjande av kommunala lokaler.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • årsmötesprotokoll, verksamhetsplan, ekonomisk berättelse, verksamhetsberättelse samt basfakta om organisationen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa