Markägartillstånd för ledningsägare - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Markägartillstånd i allmän plats för ledningsägare

Här ansöks om markägartillstånd för ledningsägare gällande ledningsförläggande i allmän plats i enlighet med kommunens markavtal. Denna e-tjänst är endast avsedd för ledningsägare eller för företag som arbetar på uppdrag för den ledningsägaren. 

 • På ritningen eller kartutdraget ska det tydligt framgå vilken åtgärd som ansökan avser.  På samma ritning ska även eventuella andra ledningslag visas, hämtade och inritade från ledningskollen.se
 • Sökande ansvarar för att kontroll av andra ledningar skett via ledningskollen.se
 • Din ansökan är giltig i sex månader från godkännande datum. 
 • Handläggningstiden är normalt tre veckor.
 • Markägartillståndet är en förutsättning för att kunna ansöka om schackttillstånd.

Så här ser tillståndsprocessen ut i normalfallet:

 1. Ansökan fylls i av sökande.
 2. Ansökan vidimeras elektroniskt av, i ansökan, angiven kontaktperson hos ledningsägaren. 
 3. Kommunens handläggning av ärendet påbörjas, normal handläggningstid är tre veckor.
 4. Vid behov kan ansökan behöva kompletteras.
 5. Beslut fattas och meddelas till sökande.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Ansökan vidimeras via BankID av kontaktperson hos ledningsägaren
 • Ritning i PDF-format där åtgärd tydligt framgår
 • Kontroll ska ha skett via ledningskollen.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa