Felanmälan - anmälan om brist på återvinningsstationer

LÄS MER

Här kan du skicka in en felanmälan om brist på återvinningsstationerna i Järfälla kommun.


Anmälan om att återvinningsstationen behöver tömmas kommer skickas till SÖRAB, kommunens avfallsbolag som upphandlat tömningen av återvinningsstationerna.


Anmälan om att återvinningsstationen behöver städas skickas till kommunens egen personal för detta sköter kommunen i egen regi.


Tack för att du uppmärksammar oss på var det finns brister att åtgärda!

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska.namnden@jarfalla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa