Skolplikt - Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

LÄS MER

Enligt lag har barn som bor i Sverige skolplikt. Skolplikt betyder att alla barn som bor i Sverige ska gå i svensk skola. Men det finns vissa undantag. Ett av de undantagen är om det är nödvändigt för en elev att gå i skola utomlands. För att vi ska kunna godkänna det måste vi också veta om den alternativa skolgången utomlands är ett likvärdigt alternativ till utbildningen i Sverige. Bestämmelserna finns i skollagen, kapitel 24, paragraf 23 (2010:800). Därför behöver vi viss information från dig i den här ansökan, vilket står beskrivet i blanketten.  

För att vi ska hinna ta beslut behöver du lämna ansökan till oss minst tre månader innan skolgången utomlands.

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se