Översiktsplan - enkät vid samråd

LÄS MER

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och vill ta del av dina synpunkter.

Enkäten består av ett antal frågor som handlar om hur det är att leva i Järfälla idag och hur du vill att det ska vara i framtiden.

Resultatet från enkäten kommer att sammanställas och utgöra ett viktigt underlag till en uppdaterad version av översiktsplanen. 

Läs mer om Översiktsplanen här.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa