Hållbarhetspris - nominering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad är kommunens hållbarhetspris?

För att uppmärksamma och uppmuntra insatser inom miljö och social hållbarhet har Järfälla kommun instiftat ett hållbarhetspris. Priset delas in i två kategorier:

  • Pris för insatser inom miljöområdet
  • Pris för insatser inom social hållbarhet, till exempel arbete för jämställdhet eller människors lika värde.

Inom ramen för priset ska inte insatser där det finns målkonflikter mellan miljömässig och social hållbarhet belönas.
 

Hederspris

Det är även möjligt att nominera en kommunal verksamhet eller enskild kommunanställd som under året bidragit till en hållbar utveckling, till ett hederspris. Priset syftar till att främja insatser som bidrar till att uppnå de målsättningar som fastslagits för kommunkoncernen, inom miljöområdet och/eller det sociala hållbarhetsområdet. För det interna hållbarhetspriset utgår ingen prissumma.

 

Vem kan få priset?

Hållbarhetsprisen kan delas ut till en person eller grupp, föreningar eller företag som gjort insatser inom miljö och social hållbarhet och är verksamma inom Järfälla kommun som geografiskt område. Priset kan inte tilldelas förtroendevald i kommunen, anställda i kommunen eller anställda i kommunalägt bolag. Förutom äran får pristagaren även ett prisbelopp på en kvarts prisbasbelopp (14 325 kr år 2024) som ska användas till fortsatt verksamhet inom respektive område.

Priset ska tilldelas den eller de som bedöms främja utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle utifrån insatser som:

  • kan tjäna som goda exempel för att inspirera andra, nu och i framtiden,
  • kännetecknas av nyskapande och framåtanda,
  • präglas av engagemang och handlingskraft.

Beslut om utdelning av de två priserna fattas av kommunstyrelsen.
 

Nomineringsperiod
Nomineringsperioden för 2024 är 1 juni till och med 31 augusti 2024.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa