Vklass - Järfälla lärportal

LÄS MER

Via Järfälla lärportal (Vklass) kan du som vårdnadshavare kommunicera med skolan och följa ditt barns kunskapsutveckling från förskolan till gymnasiet.

Som vårdnadshavare kan du bland annat

 • anmäla frånvaro och begära ledighet
 • läsa information, nyheter och se vad som är på gång i skolan
 • se ditt barns schema och kalender
 • se dokumentationer om ditt barn från förskola/fritidshem
 • se vilka uppgifter, läxor och prov som ditt barn har
 • se resultat och bedömningar för ditt barn
 • läsa ditt barns individuella utvecklingsplan
 • kontakta lärare/personal på ditt barns skola/förskola
 • få sms om ditt barn får registrerad frånvaro
 • se frånvarostatistik

-Om du har frågor kring Vklass, så kontaktar du ditt barns förskola eller skola. Du kan också hitta information och hjälp för dig som vårdnadshavare på Vklass kunskapsbank
-Om du representerar ett HVB-hem/familjehem eller är god man för en elev som är skriven i Järfälla kommun, behöver du ansöka om inloggningsuppgifter till Vklass med hjälp av denna blankett

För ytterligare information, se Vklass

Frågor om e-tjänsten

Järfälla kommun
kontakt@jarfalla.se
08-580 285 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation