Lämna kontaktuppgifter för att kunna söka förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller fritidsklubb

LÄS MER

E-tjänsten är till för dig som är på väg att flytta till Järfälla kommun och som ännu inte är folkbokförd i Järfälla.

Syftet med e-tjänsten är att Järfälla kommun skall få dina kontaktuppgifter för att kunna registrera dig som inflyttande i kommunen. Först när du är registrerad som inflyttande kan du söka förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), fritidshem eller fritidsklubb i Järfälla. 

Du behöver bifoga en kopia på kontraktet för din kommande bostad i Järfälla. Ta ett foto på kontraktet med din mobiltelefon (eller scanna det) och ladda sedan upp filen.

När ditt ärende har skickats in och handlagts kommer vi att kontakta dig via e-post så att du kan söka plats/ställa er i kö via annan e-tjänst (se länk).

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kopia av kontraktet på din kommande bostad i Järfälla

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa