Faderskap/föräldraskap

Denna e-tjänst kräver inloggning.
LÄS MER

Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor får barn tillsammans. Fastställande av faderskap/föräldraskap gör ni skriftligt hos Familjerätten för Järfälla och Upplands-Bro. När faderskapet/föräldraskapet är fastställt via bekräftelse hos Familjerätten har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

I denna e-tjänst

I denna e-tjänst har ni som har fått barn möjlighet att lämna de uppgifter Familjerätten för Järfälla och Upplands-Bro behöver för att sedan kunna bekräfta faderskapet/föräldraskapet. När ni skickat in de uppgifter som behövs via e-tjänsten, kommer Familjerätten att kontakta er för att boka en tid för att bekräfta faderskapet/föräldraskapet.

Frågor

Har ni frågor om e-tjänsten eller något annat rörande att bekräfta faderskap/föräldraskap kontaktar ni Servicecenter (se kontaktuppgifter nedan).

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa