Registerutdrag eller ändrade personuppgifter - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du har som privatperson rätt att ta del av de personuppgifter som Järfälla kommun eventuellt har sparat om dig (eller om minderårigt barn som du är vårdnadshavare för). Du har också rätt att begära en rättelse eller radering av aktuella personuppgifter. 

Gäller ditt ärende en begäran om enstaka allmänna handlingar (t.ex. betyg) kan svar ges snabbare om du kontaktar Järfälla kommun.  

I denna e-tjänst kan du göra något av följande:  

1. Begära ut ett registerutdrag av de personuppgifter vi har idag

2. Begära en rättelse av de personuppgifter vi har idag

3. Begära en radering av de personuppgifter vi har idag

 

För mer information, se Tillgång till person­uppgifter i enlighet med Data­skydds­förordningen (GDPR)

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa