Beställa betyg/intyg från Järfälla Lärcentrum: SFI, grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning

LÄS MER

Här kan du som läser eller har läst SFI, grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning på Järfälla Lärcentrum beställa betyg eller studieintyg. OBS! Om du har läst på någon annan skola än Järfälla Lärcentrum måste du kontakta den skolan så att de kan skicka betyget/intyget till dig. Du behöver ange vilken termin/kurs som betyget eller intyget gäller. Om du vill beställa ett studieintyg för SFI, behöver vi veta vem intyget ska lämnas till. Det kan ta 1-2 veckor innan betygsutskrift och studieintyg är klart. Vi skickar betyget/intyget till din folkbokföringsadress.

Om du har skyddad identitet eller samordningsnummer ska e-tjänsten inte användas, ring till expeditionen på telefonnumret nedan eller besök oss på den här adressen.

Telefon: 08-580 284 58 eller 08-580 283 86

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa