Förslag till politiker

LÄS MER

Politikerna i Järfälla vill gärna ta del av dina förslag för att utveckla Järfälla kommun. Förslagen kommer att tas upp för behandling i den nämnd i kommunen som hanterar den aktuella frågan. Eftersom ärenden till nämnden måste förberedas innebär detta att det kan ta ett par månader innan förslaget är klart att diskutera.

Andra sätt att göra sin röst hörd är att kontakta en politiker direkt, eller kontakta Servicecenter för att lämna synpunkter eller gör felanmälan. Du får då återkoppling inom två arbetsdagar.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Förslag till politiker

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa