Avfall - ansökan om undantag från föreskrifter

LÄS MER

Här kan du ansöka om undantag från Järfälla kommuns avfallsföreskrifter. Detta inkluderar följande åtgärder:
 

För dig som privatperson

 • Annat hämtningsintervall för hushållsavfall/kommunalt avfall (som lägst fyra hämtningar per år)
 • Förlängt hämtningsintervall för små avloppsanläggningar*
 • Dispens från krav på separat insamling av matavfall
 • Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall från permanent bostad (gäller ej fritidshus)
 • Uppehåll i hämtning av slam från permanent bostad

För dig som organisation

 • Annat hämtningsintervall för hushållsavfall/kommunalt avfall*
 • Förlängt hämtningsintervall för små avloppsanläggningar*
 • Förlängt hämtningsintervall från fettavskiljare
 • Dispens från krav på separat insamling av matavfall*
 • Dispens från krav på säker och låsbar plats för uppsamling av farligt avfall
 • Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall från verksamheter
 • Dispens från krav på fettavskiljare

*  Hantering av ärendetyperna "Förlängt hämtningsintervall för små avloppsanläggningar" (privatpersoner och organisationer), "Annat hämtningsintervall för hushållsavfall/kommunalt avfall" (organisationer) samt "Dispens från krav på separat insamling av matavfall (organisationer) medför en handläggningskostnad på 1240 kr/timme. Ärendehanteringen tar i normalfallet ca 2 timmar.

 

Du kan läsa Järfälla kommuns avfallsföreskrifter här.

 

 

För mer information, se Restavfall.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa