Avfall - ansökan om undantag från föreskrifter

LÄS MER

Här kan du ansöka om undantag från Järfälla kommuns avfallsföreskrifter och inkluderar följande åtgärder:
 

För dig som privatperson

 • Annat hämtningsintervall för hushållsavfall/kommunalt avfall (som lägst 4 st hämtningar per år)
 • Förlängt hämtningsintervall för små avloppsanläggningar *
 • Dispens från krav på separat insamling av matavfall (gäller ej dispens för avfallskvarn)
 • Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall från permanent bostad (gäller ej fritidshus)
 • Uppehåll i hämtning av slam från permanent bostad

Vid frågor om dispens gällande utsortering av matavfall i avfallskvarn, kontakta Servicecenter.

 

För dig som organisation

 • Annat hämtningsintervall för hushållsavfall/kommunalt avfall *
 • Förlängt hämtningsintervall för små avloppsanläggningar *
 • Förlängt hämtningsintervall från fettavskiljare
 • Dispens från krav på separat insamling av matavfall * (gäller det förpackat matavfall se nedan)
 • Dispens från krav på säker och låsbar plats för uppsamling av farligt avfall
 • Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall från verksamheter
 • Dispens från krav på fettavskiljare

Vid frågor om dispens gällande utsortering av förpackat matavfall, kontakta Servicecenter. 

 

*  Hantering av ärendetyperna "Förlängt hämtningsintervall för små avloppsanläggningar" (privatpersoner och organisationer), "Annat hämtningsintervall för hushållsavfall/kommunalt avfall" (organisationer) samt "Dispens från krav på separat insamling av matavfall (organisationer) medför en handläggningskostnad på 1384 kr/timme. Ärendehanteringen tar i normalfallet cirka 2 timmar.

Du kan läsa Järfälla kommuns avfallsföreskrifter här.

 

 

För mer information, se Restavfall.

Följande behövs för e-tjänsten

 • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa